Євроінтеграційні доробки ЧДУ

Монографії:

Навчальні посібники:

Наукові статті:

Наукові праці. Політологія. Том 230, № 218 (2014)
У збірнику вміщено статті фахівців у галузі політичних наук, які присвячено результатам виконання проекту на тему «Наукове забезпечення соціальних стандартів у південному регіоні України». Проект здійснюється згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерства освіти і науки України.

Студентські наукові студії : Молодіжний науковий журнал.  – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – 116 c.

«Public Policy and Economic Development»

У 2012 році спільними зусиллями ІДУ було засновано наукове видання іноземною мовою «Public Policy and Economic Development», яке за рішенням Окружного суду м. Познань (Польща) № 144/14/10 від 3 липня 2014 р. внесено до Реєстру газет та журналів та має статус міжнародного видання яке висвітлює соціальні, політичні, економічні питання розвитку суспільства та держави. Переодичність виходу журналу 4 рази на рік, на сторінках видання публікують свої статті науковці не лише України але й Польщі, Канади та інших країн світу.

Звіти:

Вісник Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції України:

Інше: