Передумови для відкриття Центру Представництва ЄС
у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили
(м. Миколаїв)

В кожному регіоні України є чимало яскравих прикладів щодо здійснення послідовного євроінтеграційного курсу. В цьому контексті варто звернути увагу на євроінтеграційні доробки Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Першим кроком в реалізації науково-просвітницьких євроінтеграційних заходів було створення в університеті у жовтні 2006 р. за погодженням із Міністерством освіти і науки Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції і розроблення комплексних інтеграційних заходів, які почали впроваджувалися як у вищих, так і загальноосвітніх закладах південного регіону. В ході реалізації такої цілеспрямованої програми були започатковані лекції, проведення спецсемінарів і наукових конференцій, тренінгів, інформаційних днів, круглих столів, присвячених розкриттю політичних, економічних та правових євроінтеграційних переваг. Особливо активізувалася дана робота у 2008 та 2009 рр. коли, на замовлення Міністерства освіти і науки України, виконувався проект на тему «Реалізація інформаційно-просвітницьких заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України в Миколаївській області».

За наслідками десятків різнопланових заходів представники Центру щорічно публікували чисельні публікації у вигляді статей для фахових журналів, брошур, буклетів, монографій і т.д.

Крім того, викладачі стали постійно рекомендувати студентам готувати на євроінтеграційну проблематику написання конкурсних, курсових, випускових і магістерських робіт, а аспіранти і докторанти приступили до підготовки кандидатських і докторських дисертацій.

Важливим напрямом стало залучення представників факультету соціології до вивчення громадської думки в регіоні відносно євроінтеграційних процесів.

Цікавим став останній результат соціологічного моніторингу, який був здійснений у грудні 2012– січні 2013 рр. Він надав можливість зробити висновки про збільшення у регіоні прибічників євроінтеграційних процесів та доцільність поглиблення уваги до здійснення інформаційно-дискусійних кампаній.

Наступним кроком у посиленні науково-просвітницької інтеграційної діяльності в університеті в умовах конвергенції стало проголошення у травні 2011 р. створення спеціалізованої кафедри Жана Моне. До речі, наказ про її появу було зачитано ректором у присутності тодішнього Голови Представництва ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшейри та представників 11 посольств країн ЄС.

Варто відзначити, що у 2012 р. проект запропонований членами кафедри Жана Моне вийшов переможцем у Брюсселі по темі: «Європейська інтеграція: впровадження європейських стандартів та принципів в Україні».

Протягом річного виконання проекту були захищені 1 докторська та 3 кандидатські дисертації, надруковані нові монографії, десятки статей з інтеграційної проблематики, проведено ряд цікавих заходів, серед яких найвагомішою є науково-практична конференція, яка проходила у червні 2013 р. у Криму під назвою «Ольвійський Форум – 2013: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі».

В роботі конференції взяли участь представники міністерств і відомств, державні службовці та політичні діячі України, провідні науковці не тільки ЧДУ імені Петра Могили, а й інших вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, члени євроінтеграційних Центрів із Криму, Львова, Одеса, Донецька, Вінниці, Дніпропетровська, Чернігова, Луцька, Сум, Херсону та інших регіонів України.

В ході проведення підсумків конференції були висловлені пропозиції щодо доцільності створення координаційного центру який би узагальнював інформаційну та науково-дослідну діяльність в Україні за проектами програми Жана Моне, а також була ухвалена резолюція про необхідність окремого студентського видання за програмою Жана Моне, де б популяризувались знання про європейську інтеграцію в тому числі і у сфері впровадження європейських стандартів та принципів в різних регіонах Україні в умовах конвергенції.

Представники університету згідно тематичного плану Міністерства освіти і науки України здійснюють нове дослідження під назвою «Наукове забезпечення впровадження європейських соціальних стандартів у південному регіоні України».

Одним із ключових заходів по виконанню даного проекту стало проведення  у Миколаєві 12 вересня 2013 р. у інформаційній кампанії «Будуємо Європу в Україні», яку організувало Представництво Європейського Союзу в Україні.

Важливого значення того дня набув візит до ЧДУ імені Петра Могили делегації, до якої увійшли Голова Представництва ЄС в Україні, Посол Ян Томбінські, заступник Посла Швеції в Україні Мортен Енберг та аташе, прес-секретар Представництва ЄС в Україні Давід Стулік. Поважних гостей хлібом-сіллю зустрічали керівництво університету на чолі з ректором Леонідом Клименком і студенти в українському народному вбрані і традиційних мантіях.

На зустрічі з ректором, а пізніше і з більш широким загалом запрошених, представники ЄС наголошували на важливості і незворотності євроінтеграційної як логічного, невпинного процесу розвитку світової історії. Вони також неодноразово підкреслювали, що євроінтеграція для України зовсім не означає ізоляцію від інших країн, що не входять до Євросоюзу.

Своєю найголовнішою задачею пан Посол Ян Томбінські вважає «зводити мости» між Україною та Європою. Закликаючи до об’єднання з демократичною Європою, він, однак, застеріг, що демократія – це постійна дискусія. У демократичному суспільстві готових, «спущених згори» рішень не буває. І до цього має бути готова Україна, якщо вона планує жити в Євросоюзі.

На даній зустрічі було підкреслено те, що хоча університет уже має значні напрацювання у євроінтеграційній діяльності, але прагнучи вдосконалювати діяльність щодо поширення інформації про історію та сьогодення Європейського Союзу серед професорсько-викладацького та навчально-допоміжного складу і студентства, керівництво університету запропонувало створити на його базі спеціалізований Центр від Представництва ЄС.

Створення Центру Європейського Союзу дозволить задовольнити попит на доступ до офіційних матеріалів ЄС широкого загалу південного регіону. Поінформованість про Європейський Союз дозволить значно ефективніше реалізувати прагнення України до інтеграції. Це буде своєчасним кроком, що відповідає спільним інтересам як Представництва ЄС в Україні, так і університету.

У разі створення Центру планується запровадити нові нетрадиційні модулі відносно викладання і дослідження історії й сьогодення ЄС; розпочати пілотний проект по залученню членів неурядових організацій до вирішення на Миколаївщині питань міграційної політики; налагодити випуск для громадян південного регіону 28-ти оригінальних видань про країни, які входять до складу ЄС; поширювати різнопланову інформацію, яку буде пропонувати представництво ЄС в Україні.

Представники ЄС схвалили дану пропозицію і пообіцяли прибути на відкриття даного Центру. У свою чергу ректорат ЧДУ імені Петра Могили зобов’язався надати приміщення для Центру і створити необхідні умови для його успішної діяльності.

 

Назва: Інформаційний центр Європейського союзу в м. Миколаєві.
Скорочена назва: Інформаційний центр ЄС.
Місце знаходження: 54003,м. Миколаїв, вул. 68 Десантників 10, корпус 10, ауд. 305.
Тел./факс: (0512) 46-41-24.
Директор Інформаційного Центру - д.і.н., професор М.О. Багмет.
Заступник директора Інформаційного центру - к.політ.н, доцент Ю.В. Палагнюк.
Заступник директора Інформаційного центру - магістр політології М.В. Гуцалова.